Türk internetinin rehber sitesi
rehbersite.com
Türk internetinin rehber sitesi

Oyun sitesi rehberi
Amiral battı rehberi
Ege Üniversitesi rehberi
Oyun sitesi rehberi

Toplumu daha iyi anlamak isteyen, çevresinde olup biteni daha iyi kavramak isteyen hemen her kişi, oyunların kişisel gelişimde ve bireylerin toplumla bütünleşmelerinde, toplumun bir parçası durumuna gelmelerinde oynadığı rolü iyi kavramalıdır. Özellikle 18 yaşının, hatta 15 yaşının altındakilerin kişisel gelişiminde oyun son derece etkilidir. Bu nedenle, yaz tatiline çıktığında internet bağlantısı olan bir bilgisayar başına geçip oyun sitesi arayan bir genç ile karşılaşıldığında, ona herhangi bir önyargıyla yaklaşılmamalıdır. Bu gencin yaşı ve birikimi doğrultusunda, gereksinimleri incelenmeli ve ona kişisel gelişimine yardımcı olacak olanaklar sunulmalıdır. Bunu yapabilmek için uygulanacak en sağlıklı yaklaşım, rehberlik uzmanlarından destek almak olacaktır.

Türkiye'de genel olarak tatil dönemleri, özellikle çocukların oyun oynamaları için ailelerin kendi kafalarına göre gözlerine kestirdikleri dönemlerdir. Ancak bir çocuğun gelişimiyle ilgili kararlar, çocuk gelişimi konusunda herhangi bir uzmanlığı olmayanların eline bırakılamayacak kadar ciddi kararlardır. Günümüzde ne yazık ki oyunlara çocukların ses çıkarmamasını sağlayacak unsurlar olarak bakılmakta, internete bağlı bir bilgisayar verilen çocuk oyun sitesi bulsa da sussa yaklaşımı ile kendi haline bırakılmaktadır. Bu tür bir yaklaşımın sağlıklı sonuçlar vermesi beklenmemelidir. Bilgisayarın ve özellikle internetin, çocukları gelişimi açısından hem oyunlar hem de oyun dışı etkinlikler açısından etkin biçimde kullanılabileceği pekçok yaklaşım izlenebilir ancak önemli olan, bu yaklaşımların, uzman kişiler tarafından herbir çocuğun kişisel özellikleri göz önüne alınarak değerlendirilmesi sonucu önerilecek yaklaşımlar olmasıdır.

 Rehber Site


rehbersite.com